Usluga povezivanja vatrodojavnih sustava na JVP Grada Splita

PRAVNA OSNOVA

Objekti na području djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita koji imaju sustav za dojavu požara, a nemaju osigurano 24-satno dežurstvo kod vatrodojavne centrale povezuju se na dojavni centar Postrojbe sukladno članku 44. stavak 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine” broj 125/2019):

(2) Pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara, a nema osnovanu vatrogasnu postrojbu sukladno ovom Zakonu ili nema osigurano 24-satno dežurstvo kod vatrodojavne centrale koja nadzire štićenu građevinu, sustav za dojavu požara povezuje s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva čije područje odgovornosti uključuje tu pravnu osobu ili s vatrogasnim operativnom centrom vatrogasne zajednice županije ili Grada Zagreba koji uzbunjuje tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva.

Sustavi za dojavu požara moraju biti projektirani, izgrađeni i održavani sukladno Pravilniku o sustavima za dojavu požara („Narodne novine” broj 56/1999) i uputama proizvođača.

Ispravnost sustava provjerava se sukladno Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara („Narodne novine” broj 44/2012) i uputama proizvođača.

TEHNIČKI UVJETI ZA POVEZIVEZIVANJE

Dojavni centar nalazi se u JVP Grada Splita, Hercegovačka 18, Split.

Spajanje je moguće izvršiti putem IP ili analognih komunikatora.

Podaci potrebni za analogni pristup su telefonski broj i korisnički identifikator koji se dodjeljuje korisniku, a komunikacija se ostvaruje putem Ademco Contact ID ili SIA formata.

Podaci za IP pristup su javna adresa te port korisnički identifikator koji se dodjeljuje korisniku a komunikacija se ostvaruje putem SIA formata.

 

Za potrebe izvješćivanja o događajima potrebno je dostaviti Obrazac_1_kontakt_podaci o tvrtki koja pruža uslugu tehničke zaštite, osobama koje imaju ovlaštenje za ulazak u objekt van radnog vremena, (telefone i njihove e-mail adrese). Poslati na: jvp.split@gmail.com

Potrebni su još Obrazac_2_Podaci_o_sticenom_objektu ,podjele particija i zona, bitne napomene vezane uz prostor, informacije o radnom vremenu.

TROŠKOVI POVEZIVANJA

Troškove povezivanja te održavanja veze s vatrogasnom postrojbom snosi pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara u paušalnim mjesečnim iznosima prema Cjeniku povezivanja i održavanja veze sustava za dojavu požara na JVP Grada Splita.

Svaka lažna dojava na temelju koje je intervenirala vatrogasna postrojba naplaćuje se od pravne osobe koja koristi sustav za dojavu požara sukladno jedinstvenom cjeniku koji u obliku naputka donosi glavni vatrogasni zapovjednik.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na: jvp.split@gmail.com,