Početak organiziranog vatrogastva i službe zaštite od požara u Gradu Splitu datira još od davne 1883.g, kada je u tadašnjem Splitu koji je brojio 15.000 stanovnika, 17. lipnja, osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo. To je ujedno bilo i prvo vatrogasno društvo u Dalmaciji koja je tada bila u sklopu Austro-ugarske monarhije, ali administrativno odijeljena od ostale Hrvatske. Nedugo zatim niču i ostala društva, u Dubrovniku, Kotoru, Šibeniku, Trogiru, Sinju, Kninu i drugdje.

Profesionalna vatrogasna jedinica osnovana je 1. siječnja, 1947. godine od članova dobrovoljnog vatrogasnog društva u Splitu pod rukovodstvom Vlade Trumbića, pod nazivom “VATROGASNA MILICIJA” umjesto stare stalne straže.
Koncem 1952. godine postaje sastavnim dijelom PAZ-a (Protuavionske zaštite) kao stalna straža, ali neovisna od organizacije dobrovoljnog vatrogasnog društva, i postaju državni namještenici koji u slučaju požara prvi interveniraju, a ako je potrebna jača pomoć, tek onda dolaze dobrovoljni vatrogasci. Između obje organizacije postoji dobra koordinacija koja se zadržala i do danas.

povijest vatrogasca split

U godinama koji slijede postrojba mijenja ime prvo u Zavod za spasilačku službu a zatim u Vatrogasnu brigadu Split.
1. siječnja 1994. godine temeljem Zakona o Vatrogastvu koji je donesen iste godine, a zbog bolje organiziranosti službe zaštite od požara koja je bila od iznimnog interesa za Republiku Hrvatsku koja se tada nalazila u domovinskom ratu za nezavisnost, Vatrogasna brigada Splita sa svojih 140 aktivnih djelatnika postaje Vatrogasna postrojba PU Splitsko-dalmatinske s područjem djelovanja nad cijelom Splitsko-dalmatinskom Županijom.

Novim izmjenama zakona o vatrogastvu krajem 1999. godine sa 1. siječnjem, 2000. godine Vatrogasna postrojba policijske uprave splitsko-dalmatinske postaje Javna vatrogasna postrojba Grada Splita.
Javna vatrogasna postrojba Grada Splita po svojim kadrovskim i materijalnim resursima, vrhunskim rezultatima u provođenju svoje djelatnosti i 63-godišnjoj tradiciji, spada u red vodećih i najuglednijih profesionalnih vatrogasnih postrojbi u Hrvatskoj.
Ona je ujedno i glavni subjekt zaštite od požara na području Splitsko-dalmatinske županije.
Od 01. siječnja 2000.te godine Postrojba djeluje pod sadašnjim nazivom – Javna vatrogasna postrojba Grada Splita, a na osnovu Zakona o vatrogastvu RH , («NN», broj 106/99).

Njenu cijelu 63-godišnju tradiciju obilježava trajna orijentacija na organizacijsko sređivanje, stručno osposobljavanje njenih zaposlenika i materijalno tehnički razvoj. Tijekom tog razdoblja u ovoj Postrojbi je djelovalo preko tisuću zaposlenika sa potrebnim stručnim kvalifikacijama. Oni su kroz svoj radni vijek bili dio mozaika i graditelji renomea Postrojbe, koja se danas može ravnopravno uspoređivati s vodećim vatrogasnim postrojbama u Hrvatskoj, pa i u svijetu.
Uz ostalo, to potvrđuje i današnja kvalificiranost zaposlenika:
– sa VSS njih 15, sa VŠ 5, vatrogasnih tehničara specijalista 28, dok i svi ostali zaposlenici imaju potrebne vatrogasne kvalifikacije.

Vozni park ove Postrojbe je impresivan, kako po brojnosti, tako i po kvaliteti vozila. Danas raspolaže s 29 vatrogasnih vozila. Od njenog djelovanja pod današnjim nazivom, od 2000. godine do danas nabavljeno je 23 nova suvremena vatrogasna vozila. Po trenutnoj starosti vozila JVP Split spada u najviši europski rang.