Na temelju članka 8. Zakona o vatrogastvu («Narodne novine», broj 125/19), članka 7. stavka 1. točka 2. Zakona o ustanovama («Narodne novine». Broj 76/93) i članka 49. Statuta Grada Splita («Službeni glasnik Grada Splita», broj 11/93, 6/95, 9/97 i 13/99) i članka 34. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita» broj 1/96), Gradsko poglavarstvo Grada Splita na 70. sjednici,
održanoj 26.siječnja 2000. godine, donijelo Odluku o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Splita.

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi danas je uposleno 154 djelatnika, od kojih je 6 djelatnika na administrativno – uslužnim poslovima (računovodstvo, pravno kadrovske i administrativne poslove, tajnica, čistačice)

Zapovjednik postrojbe: Mario Mikas

Zamjenik zapovjednika postrojbe: Petar Bučan

Pomoćnik zapovjednika postrojbe:  Zoran Radunić