24/7
Nazovite nas!
󰀑 193
Home Edukacija: Simulator plamenih udara

Simulator plamenih udara

U prostorima i organizaciji Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita održavaju se seminari o opasnostima od plamenih udara.
Seminar traje dva dana, a održavaju se pod vodstvom međunarodno licenciranih instruktora, iskusnih vatrogasaca operativaca.
Cilj seminara je uvježbavanje vatrogasaca za prepoznavanje faze požara i plamenih udara, njihovo promatranje i suzbijanje u sigurnim uvjetima kako bi vatrogasci naučeno mogli primijeniti na intervencijama u stvarnim požarima.
Ovom se obukom učinkovito uvježbavaju i druge za vatrogasce važne stvari (rad s mlaznicama , mehanička ventilacija, …..) sve kroz niz predavanja i praktičnih vježbi.

U uvježbavanju u simulatoru plamenih udara mogu sudjelovati osobe koje su tjelesno i duševno sposobne za obavljanje vatrogasne djelatnosti što se dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove i potvrdom o osposobljavanju (minimalno zvanje “vatrogasac”)- sukladno člancima 21. i 22., ZOV ,NN_106/99., 117/01., 36/02., 96/03. i 139/04) čime se prema zakonskim propisima dokazuje zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova vatrogasca.

 

O prema koju svaki sudionik mora sa sobom ponijeti je::

  1. Vatrogasna zaštitna jakna prema EN 469
  2. Vatrogasne zaštitne hlače prema EN 469
  3. Zaštitne rukavice prema EN 659
  4. Potkapa višeslojna prema EN 531
  5. Vatrogasne zaštitne čizme
  6. Vatrogasna kaciga sa zaštitom za vrat
  7. Uređaj za zaštitu organa za disanje sa zaštitnom maskom, (IA na komprimirani zrak).

Zapovjednik postrojbe koja šalje vatrogasce na seminar, između polaznika obvezno imenuje jednoga voditelja (najstarijeg i s najvišim činom) koji je direktno odgovoran za ponašanje djelatnika.
Sam seminar traje od 08.00.-16.30. Radni dan detaljno je planiran te je potrebna je disciplina u dolasku na seminar kao i u poštivanju dnevnog plana nastave.

Simulator-plamenog-udara

Ukoliko ste zainteresirani za obuku sve dodatne informacije možete dobiti od kontakt osobe:
Ante Terze, mob: 091/3837656 ili aterze@gmail.com