24/7
Nazovite nas!
󰀑 193
Home 2014 July

Potpisan kolektivni ugovor za zaposlene u JVP Split

󰀋

Visinska provjera kandidata za primanje u radni odnos u JVP Grada Splita

󰀄
Visinska provjera kandidata za primanje u radni odnos u JVP Grada Splita

Temeljem Pravilnika o postupku odabira djelatnika za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi i provjeri osnovnih vještina i sposobnosti potrebnih za obavljanje vatrogasnih poslova, u sklopu kojih je obavezna visinska provjera te će se održati na vatrogasnom tornju u vatrogasnoj postrojbi na adresi Hercegovačka 18 u Splitu dana srijeda 09.07.2014. u 8 sati (1. grupa)

'
Copyright JVP Split © 2013
󰁓